IN-N-TECH Inkubator Nowych Technologii

O IN-N-TECH

Działalność IN-N-TECH koncentruje się na wspieraniu młodych, innowacyjnych firm z obszaru nowych technologii. Dzięki dostępowi do przestrzeni biurowej, parku maszynowego, a także specjalistycznego know-how IN-N-TECH jako Inkubator pozwala wszystkim zainteresowanym start-upom rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i zwiększyć ich szanse na sukces rynkowy. Eksperci techniczni, inżynierowie i konstruktorzy, wspólne projekty oraz najwyższej klasy networking gwarantują przyspieszony rozwój każdej firmy. Eksperci stanowiący trzon IN-N-TECH dzięki wieloletnim doświadczeniom w świecie biznesu mają świadomość, że to właśnie od dobrze zorganizowanego i przeprowadzonego procesu inkubacji niejednokrotnie zależy udany start i przyszły sukces firmy. 

Celem działania Inkubatora Nowych Technologii jest wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki gospodarczej. Przez swoją proinnowacyjną działalność IN-N-TECH wpisuje się we współczesną potrzebę rozwoju ekonomiczno-społecznego, wspierając rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. 

Jednocześnie sam IN-N-TECH Inkubator Nowych Technologii  jest instytucją, która samodzielnie kreuje i promuje nowoczesne rozwiązania w biznesie. Ideą, jaka przyświeca Inkubatorowi Nowych Technologii jest stworzenie szerokiej społeczności innowatorów rozwijających projekty z branży nowych technologii. Projekty, które pojawiają się w inkubatorze otrzymują poza przestrzenią do pracy silne wsparcie merytoryczne w postaci specjalistycznych szkoleń, możliwość udziału w imprezach branżowych, dostęp do inwestorów, mentorów i coachów, którzy powiadają wieloletnią praktykę w zakresie doradztwa biznesowego, a także pomoc księgową czy porady prawne.

Głównym obszarem działalności spółki jest preinkubacja i inkubacja nowych pomysłów i przetwarzanie kapitału intelektualnego w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo.

 

Preinkubacja

Preinkubacja obejmuje wsparcie na najwcześniejszym etapie przedsiębiorstwa (etap pomysłu na biznes) i obejmuje między innymi działania w zakresie:

  • ocena komercyjnego potencjału pomysłu oraz rynków docelowych;
  • pomoc w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
  • wsparcie w procesie budowy prototypu oraz jego testów;
  • ochrona własności intelektualnej (ewentualne pozyskanie patentu)
  • doradztwo w zakresie pozyskania niezbędnych pozwoleń dopuszczających produkt do obrotu na rynku;
  • pozyskiwanie finansowania na rozwój produktu (w formie grantów, inwestycji i pożyczek); 

 

Inkubacja

Inkubacja obejmuje wsparcie w zakresie rozwoju firmy znajdującej się na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa (tzw. Start –up) i obejmuje między innymi działania w zakresie:

  • wsparcie w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej (doradztwo biznesowe, księgowe i prawne);
  • dostęp do biura i zaplecza technologicznego na preferencyjnych warunkach (np. w ramach współdzielonej przestrzeni)
  • dostęp do specjalistycznych szkoleń, doradztwa i mentoringu;
  • wskazywanie i pozyskiwanie zewnętrznych  źródeł finansowania działalności spółki;